Venäjän ja Suomen väliset erot luovilla aloilla

Written by admin on August 6, 2016 Categories: Luovaa yhteistyötä

Venäjällä esimerkiksi Moskovassa tai Pietarissa ajatus luovasta kaupungista ei ole vielä saanut osakseen täydellistä ymmärrystä tai tukea. Luova ideologia ylipäätään on varsin uusi ja pitkälti tuntematon käsite venäläisten keskuudesart_made_from_unique_mediums_1200x627sa. Toisin kuin Suomessa ja esimerkiksi Helsingissä, jossa hallitus ja kaupunki ovat kiinnittäneet suuresti huomiota luovien alojen tukemiseen ja kehittämiseen; Venäjällä valtio tai kaupunginhallitukset eivät ole osoittaneet juurikaan kiinnostusta aihetta kohtaan, vaikka turismisektorilla sille onkin ollut jo jonkin verran kysyntää. Ajatus siitä, että esimerkiksi kulttuuri voisi olla tuottoisaa ja tuoda taloudellista hyötyä, on Venäjällä aivan uusi.

Tilastot kertovat, että Venäjällä on kuitenkin tapahtunut jonkinasteista kehitystä viime vuosina, mutta verrattuna Suomeen, on tämä vielä selkeästi lapsenkengissä. Esimerkiksi vuonna 2005 luovien alojen osuus bruttokansantuotteesta oli Venäjällä 6 prosenttia verrattuna Suomeen, jossa määrä oli 4 prosenttia. Tästä huolimatta panostus luoviin aloihin on selkeästi toimivampaa ja näkyvämpää Suomessa. Venäläisiin kaupunkeihin ei ole vielä ilmestynyt samalla tavalla esimerkiksi niin kutsuttuja kulttuurikortteleita kuin Suomessa ja monessa muussakin Pohjois- ja Länsi-Euroopan maassa. Yhteistyö kulttuuriaktivistien, urbaanikehittäjien ja päättäjien välillä on huomattavasti pienempää Venäjällä kuin esimerkiksi Suomessa.

Syitä näille eroille voi ryhtyä etsimään esimerkiksi historiasta. Neuvostoliitossa arvostettiin ennen kaikkea kollektiivisuutta yksilöllisyyden sijaan, joka heijastuu vielä nykypäiväänkin. Luovan talouden perusarvot kuten yksilöllisyys, avoimuus ja erilaisuus eivät Venäjällä ole vielä nousseet pinnalle toisin kuin Suomessa, jossa yksilöllisyyden, erilaisuuden ja avoimuuden tukeminen on viety suorastaan äärimmäisyyksiin. Neuvostoliiton peruja on kuitenkin luottamukseen ja molemminpuoliseen auttamiseen perustuvien epämuodollisten verkostojen kehittämisen tärkeys, joka omalla tavallaan voi auttaa myös uudentyyppisten luovien yritysten ja ratkaisujen kehittymisessä Venäjällä.

Sekä Suomessa että Venäjällä arvostetaan suuresti taidetta, jonka vuoksi kummankin maan suuremmista mutta myös pienemmistä kaupungeista löytyy lukuisia taidegallerioita, edustivatpa ne sitten modernimpaa suuntausta tai vaikkapa perinteistä maalaustaidetta. Etenkin Venäjällä on hyvin pitkät juuret maalaustaiteessa, ja maassa arvostetaan suuresti taiteilijoiden töitä, mutta yhtä lailla myös Suomessa taide on lähellä monen sydäntä. Tämä luo erinomaisen pohjan luovien alojen kehittymiselle, sillä luovuutta, kauneutta ja kekseliäitä ratkaisuja arvostetaan suuresti kummassakin maassa.

Comments Off on Venäjän ja Suomen väliset erot luovilla aloilla