Mitä on digitaalinen taide?

Written by admin on August 9, 2016 Categories: Luovaa yhteistyötä

Viime vuosisadan puoleenväliin tultaessa taiteen murroksessa syntyi monia uusia lähestymistapoja taiteeseen ja sitä kautta vanhojen estetiikan käsitteiden murtumiseen. Tästä on saanut alkunsa myös digitaalinen taide, joka lainaa mon8qhKz7YqrjTFTXrMvuYLYiia periaatteita perinteisistä taiteen muodoista ollen kuitenkin aivan omanlaisensa.

Moni kritisoi digitaalista taidetta eikä pidä sitä välttämättä varsinaisena taiteenlajina laisinkaan. Tämä väite perustuu usein sille, että digitaalista taidetta luodessa taiteilijan ulottuvilla on valtava määrä työkaluja, jolloin saattaa tuntua siltä, ettei digitaalisen taiteen luojan tarvitse todella laittaa peliin parastaan tai oikeasti edes osata tehdä mitään. Digitaalista taidetta kritisoivat voidaan yleisesti ottaen jakaa kahteen leiriin: niihin, joiden mielestä digitaalinen taide on huomattavasti helpompaa tehdä kuin perinteiset taidemuodot, sekä niihin, jotka kyseenalaistavat sen, onko digitaalinen taide taidetta ollenkaan.

Väite siitä, että digitaalinen taide olisi jollain tapaa helpompaa kuin muu taide, on ymmärrettävä, sillä virheen sattuessa on hyvin helppo painaa peruuta-nappia ja yrittää uudelleen. Kuitenkin on myös niin, että todellisuudessa tietokoneen hiiri, skanneri, piirustusohjelmat ja muut ovat työkaluja siinä missä pensseli tai viivotinkin. Voidakseen luoda taidetta, tulee taiteilijan siltikin osata käyttää kaikkia näitä työkaluja. Jos ei esimerkiksi ymmärrä, kuinka valo toimii, ei silloin pysty luomaan oikeanlaista kuvaa etenkään, jos tavoitteena on realistinen tuotos. Tämä on täysin verrattavissa taiteilijaan, jolla ei ole lyijykynän käyttö täysin hallussa, jolloin viivat eivät osu aivan oikeille paikoilleen. Aivan kuten missä tahansa muussakin taiteessa, tulee digitaalisen taiteilijan yhtä lailla ymmärtää värien päälle ja hallita kaikki samat asiat, jotka vaaditaan hyvän tai erinomaisen taideteoksen luomiseen.

Kysymys siitä, onko digitaalinen taide todella taidetta, on toki monen itse päätettävissä. Digitaalinen taide pitää sisällään hyvin monenlaisia eri taidetyyppejä, joista osa saattaa muistuttaa maalauksia, osa valokuvia, osa piirroksia ja jotain täysin uutta. Koska digitaalinen taide vaatii yhtä lailla näkemystä ja työkalujen hallintaa, eikä vakaasta kädestä ja värien hallinnastakaan ole lainkaan haittaa, pidetään sitä vastustavista tahoista huolimatta yleensä taiteena siinä missä kaikkia muitakin. Kyseessä on vain hyvin uudenlainen lähestymistapa, joka lienee vasta alkua sille, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Comments Off on Mitä on digitaalinen taide?