Mitä luovilla aloilla tarkoitetaan?

Written by admin on August 3, 2016 Categories: Luovaa yhteistyötä

Useille “luova ala” luo mielessä jonkun tietyn mielikuvan jostain tietystä alasta, mutta todellisuudessa se voi olla hyvin laaja käsite. Luova ala on käsitteenä varsin monisyinen, ja monesti näkee hyvin eri tavoilla määriteltynä sen, mitkä kaikcolored-pencils-168391_1280ki aktiviteetit lasketaan luoviin aloihin. Usein jopa luovaa alaa nimityksenä on kyseenalaistettu, ja toisinaan luovista aloista saatetaankin yhtä lailla käyttää nimitystä kulttuurialat tai luova talous. Oli miten oli, voi jo nimestäkin päätellä sen, että luovalla alalla viitataan kaikkiin sellaisiin toimintoihin, jotka pohjautuvat yksilön luovuuteen, taitoon ja lahjakkuuteen ja joilla on ainakin käytännön tasolla kasvattaa pääomaa ja luoda uusia työpaikkoja älypääoman kehittämisen kautta.

Kuten sanottua, voidaan luoviin aloihin laskea hyvin monia eri aktiviteetteja riippuen siitä, kuka erittelyn laatii. Esimerkkejä yleisimmistä aloista, joita pidetään luovina, ovat ainakin mainostaminen sekä markkinointi, arkkitehtuuri, käsityöt, design (sisältää tuotesuunnittelun, graafisen suunnittelun ja muotisuunnittelun), viihdeala eli elokuva/TV/video/radio/valokuvaus, IT sekä ohjelmisto- ja tietokonepalvelut, julkaisupalvelut, julkiset ja yksityiset palvelut kuten museot/galleriat ja kirjastot, musiikki/esittävät taiteet ja visuaalinen taide. Toisinaan samaan listaan näkee lisättävän myös laajemmalta alalta pienempien alojen edustajia, joista mainittakoon vaikkapa pelit sekä lelut, ja yleisellä tasolla jopa tieteeseen ja teknologiaan liittyvä tutkimus sekä kehitys. On myös niitä, joiden mielestä luoviin aloihin tulisi ilman muuta laskea myös gastronomia – vaatiihan sekin tietynlaista luovuutta.

Joskus nämä yllämainitut eri alat luovien alojen alaisuudessa voidaan jakaa vielä erillisiin alaluokkiin useillakin eri periaatteilla. Yksi jaottelutapa on esimerkiksi jakaa ne sellaisiin aloihin, jotka ovat avoinna massatuotannolle ja -jakelulle kuten elokuvat ja videotuotanto, videopelit, lähetykset, julkaisut, sekä niihin aloihin, jotka pohjautuvat etupäässä kädentaitoihin ja tarkoitettu käytettäväksi tai nautittavaksi jossain tietyssä paikassa ja jonain tiettynä hetkenä. Näitä ovat esimerkiksi visuaalinen taide, esittävä taide sekä kulttuuriperinnön luomiseen tavalla tai toisella liittyvät alat. Ensinnä mainitut ovat tyypilisesti uudempia aloja, jotka ovat muodostuneet vähä vähältä teknologisen kehityksen myötä. Jälkimmäisenä mainitut puolestaan ovat usein sellaisia aloja, jotka on tunnettu jo hyvinkin pitkiä aikoja – vuosikymmenten tai peräti vuosisatojen ajan.

Comments Off on Mitä luovilla aloilla tarkoitetaan?