Luova ala Venäjällä

Written by admin on August 2, 2016 Categories: Luovaa yhteistyötä

Toisin kuin monessa muussa maassa, Venäjällä luovien alojen sisään kätkeytyvää valtavaa potentiaalia taloudellisessa kehityksessä ei vielä ole täysin ymmärretty, eikä niille anneta sellaista arvostusta, jonka ne osakseen kenties ansaitsisivat. Tästä huolimatta on kuitenkin niin, että kuten monessa muussakin maassa, myös Venäjällä luovilla aloilla on itse asiassa varsin suuri rooli maan taloudessa, vaikka toki valtion lainsäädäntö asettaa myös tiettyjä esteitä tai hidasteita luovien alojen kehitykselle. Johtuen siitä, ettei Citizen-Kane-Filming-Low-AngleVenäjän lainsäädännössä ole selkeästi määritelty luovia aloja, on viranomaisilla vähemmän tilaisuuksia osoittaa tukensa niitä kohtaan. Lisäksi valtion omistamia kulttuuriorganisaatioita ei rohkaista toimimaan kaupallisilla tahoilla – päinvastoin. Yksityisellä sektorilla puolestaan on rajoitettu pääsy valtion avustuksiin sekä -lainoihin käsiksi. Lopuksi lienee paikallaan todeta, että luovilla aloilla toimivat pienemmät yritykset tarpovat samassa vaikeakulkuisessa suossa kuin monet muutkin pienyritykset alasta riippumatta. Venäjällä nimittäin yksi suurimmista ongelmista kaikessa liiketoiminnassa on ylenpalttinen byrokratia sekä valtava korruptio, joka on juurtunut varsin syvälle maan toimielimiin.

Venäjä ei ole suurin markkina-alue elokuva- ja musiikkiteollisuudelle johtuen erittäin yleisesti esiintyvästä piratismista – vuotuisella tasolla kopioidaan Venäjällä nimittäin valtava määrä DVD-elokuvia ja musiikkia. Elokuva-alalla Venäjä on kuitenkin ollut ykkösmaa Itä-Euroopassa jo pitkään ja maan elokuvateatterien määrä on kasvanut hyvin nopeasti viimeisen 10 vuoden aikana. Venäjällä tuotetaan joka vuosi noin parisataa elokuvaa. Lisäksi esimerkiksi Moskovan elokuvafestivaalit tunnetaan yhtenä maailman merkittävimmistä elokuvatapahtumista.

Vaikka Venäjää voidaankin luonnehtia etenkin perinteisempien luovien alojen osalta hyvin merkittäväksi maaksi, on se hiljalleen suunnannut katseensa myös tulevaisuuteen. Luovan alan koulutukset sekä muut luovien alojen palvelut ovat lisänneet kasvuaan tiuhaan tahtiin viime vuosina. Maassa on aloitettu esimerkiksi eri stipendirahastoja, tukirahoja, maisterintutkintoja sekä muita work shop -tyyppisiä projekteja luovista aloista kiinnostuneille. Monet korkeakoulut tekevät luovilla aloilla yhteistyötä kansainvälisten koulutusyhteistyökumppaneiden kanssa etenkin teollisen muotoilun, arkkitehtuurin sekä digitaalisen median aloilla. Kaiken tämän tarkoituksena on se, että Venäjä pyrkii pysymään pinnalla luovien alojen suhteen olemalla mahdollisimman kilpailukykyinen ja dynaaminen. Enää ei riitä se, että pärjää hyvin perinteisillä luovilla aloilla, vaan tarvitaan myös kauaskatseisuutta.

Comments Off on Luova ala Venäjällä