Kuurmanpohja – uusi luovuuden solmukohta Suomessa?

Written by admin on September 15, 2016 Categories: Luovaa yhteistyötä

Perinteisesti on ajateltu kaupunkikeskittymien olevan paikkoja, joissa luovuus kukoistaa ja uudet innovaatiot ja trendit syntyvät. Maaseutu taas on koettu takapajulana, joka on jäänyt usein sivuun myös tavoitteellisesta kehittämisestä. Silti myös pienempiä maaseutukaupunkeja ja harvaanasuttuja alueita tulee kehittää elinvoimaisemmiksi ja vetovoimaisemmiksi. Lappeenrannan Kuurmanpohja sopii erinomaisesti yhdeksi kehityskohteeksi. Sen kivikautista aluetta ja kaunista luontoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi matkailussa ja luovilla aloilla. Vastaavanlaista kehitystyötä on Suomessa tehty Yli-Iin Kierikkikeskuksessa. Siellä alueen muinaishistoria on tuotteistettu erilaisiksi kivikautisen elämään pohjautuviksi elämyksellisiksi palveluiksi. Myös Kuurmanpohjan monipuoliset ja syvälle ulottuvat historialliset juuret tarjoaisivat ehtymättömän lähteen alueen kehittämiseksi.

shutterstock_118837774Sijainti idän ja lännen risteyksessä

Kuurmanpohjan maantieteelllinen sijainti sopii mainiosti ajatukseen kehittää alueesta uusi luovuuden solmukohta Suomeen. Vain noin 200 kilometrin päässä sijaitsee Pietari, noin viiden miljoonan asukkaan metropoli ja Helsinkiin on ainoastaan noin kolmen tunnin ajomatka. Idän ja lännen risteyksessä Kuurmanpojhalla on pitkät perinteet vuorovaikutuksesta venäläisten ja virolaisten kanssa. Tämä olisi hedelmällinen alusta myös uuden tyyppiselle kansainväliselle yhteistyölle ja luovalle toiminnalle. Alue voisi toimia esimerkiksi taiteilijoiden ja tutkijoiden kansainvälisenä kohtaamispaikkana esimerkiksi residenssi-toiminnan kautta. Matkailukohteena se taas voisi houkutella turisteja etenkin lähialueilta – niin lännestä, etelästä kuin idästäkin. Alueelle voisi rakentaa kivikautisia teemahotelleja ja viihteellisiä teemapuistoja. Matkailijat voisivat kokea, miltä tuntui elää kivikaudella ja saada uudenlaisia elämyksiä. Lisätietoa Kuurmanpohjasta löytyy osoitteessa Kuurmanpohja.net.

Yhteisöllisyydestä voimaa uuden luomiseen

InnoHub-hankkeet voisivat olla toimiva uusi tapa luoda innovaatiotoimintaa ja vireyttä Kuurmanpohjaan. Kehittämisessä hyödynettäisiin erityisesti vuorovaikutuksellisuutta ja yhteisöllisyydestä kumpuavaa voimaa. Samalla luotaisiin aktiivisia luovuuden solmukohtia, joissa ihmiset voisivat yhdessä ideoida uusia, esimerkiksi elämyspalveluita alueelleen. Alueen kehittämisessä verkostoituminen on muutenkin kaiken a ja o. Verkostoitumalla voidaan jakaa rajallisia resursseja ja kaikenlaiset näkökulmat tulevat hyvin huomioduiksi. Toimintakulttuurin tulisikin muuttua avoimemmaksi ja erityisesti yritysten olisi syytä nähdä erilaiset toimijat ennemminkin mahdollisuutena luoda uusia yhteisiä mahdollisuuksia menestyä kuin vain rajallisia resursseja syövinä kilpailijoina. Jokaisella ihmisellä ja yhteisöllä tulisi olla mahdollisuus saada äänensä kuuluville, kun uusia luovia ratkaisuja kehitetään alueella. Kuurmanpohjan rikas kulttuuriperintö antaisi tällaiselle toiminnalle erinomaiset puitteet.

Comments Off on Kuurmanpohja – uusi luovuuden solmukohta Suomessa?