Kuinka taide määritellään?

Written by admin on August 4, 2016 Categories: Luovaa yhteistyötä

Mitä taide itse asiassa edes on? Tämä kysymys on esitetty historiassa varmasti miljoonia kertoja ja siihen on luultavasti saman verran myös vastauksia. Monen mielestä taidetta ei edes voi todellisuudessa määritellä. Taide voidaankin määritellä avoimesti ja kunkin kohdalla yksilöllisesti. Koska historioResinArtitsijat eivätkä taiteilijatkaan ole päässeet yksimielisyyteen asiasta, on taide nykyään monella tavalla tulkittavissa. Taide on käsitteenä muuttanut muotoaan valtavasti vuosisatojen vieriessä.

Yleensä taide ymmärretään niin, että se kattaa laaja-alaisesti ihmisten aktiviteetit, jotka liittyvät visuaalisen, äänellisen tai esittävän taiteen luomiseen tavalla tai toisella, ja jotka ilmentävät tekijänsä mielikuvitusta tai teknistä taidokkuutta, sekä joiden lopullisena tavoitteena on antaa katsojilleen ja kuulijoilleen mahdollisuus nauttia kauneudesta tai muuten vedota ihmisten tunteisiin. Kaikkein yleisimmässä muodossaan näitä aktiviteetteja ovat taideteosten tuottaminen, taiteeseen kohdistuva kritiikki, taidehistoria sekä estetiikka. Vanhin dokumentoitu taiteen muoto on visuaalinen taide, joka kattaa kuvien luomisen maalauksissa, kuvanveistossa, painannassa, valokuvauksessa ja muissa visuaalisissa medioissa. Myös arkkitehtuuri liitetään usein visuaalisten taiteiden kategoriaan. Musiikki, elokuvataide, tanssi, teatteri ja muut esittävät taiteet sekä lisäksi kirjallisuus ja muut mediamuodot kuten interaktiivinen media kuuluvat taiteisiin laajempana käsitteenä. Taiteen rooli muuttuu ajan mukana; toisinaan sen esteettinen merkitys on suurempi ja toisinaan sillä taas on merkittävä sosiaalinen tai opettava rooli.

Viime vuosisata eli 1900-luku oli taiteen suuri käännekohta, jonka aikana monet taiteilijat pyrkivät rikkomaan normeja ja kokeilemaan rajojaan. Perinteet heitettiin romukoppaan ja klassiset kauneuden käsitteet unohdettiin tieten tahtoen. Näiden ajatusten myötä syntyi abstrakti taide, jossa taiteilija ei enää yritä mukailla todellisuutta vaan ennemminkin pyrkii luomaan kuvan omasta sisäisestä maailmastaan ja tuntemuksistaan. Vanha määritelmä taiteesta on siis auttamattomasti vanhentunut. Tänä päivänä voidaankin sanoa, että taide on alati muuttuva ja globaali käsite, avoin uusille tulkinnoille ja sellainen asia, joka ei edes määrittelyjä kaipaa. Jokaiselle ihmiselle taide merkitsee eri asioita ja kaikki tulkitsevat taidetta omalla tavallaan. Usein onkin niin, että monelle se kaikkein puhuttelevin taideteos ei välttämättä osoita taiteilijan osalta suunnatonta teknistä kyvykkyyttä vaan sitä, että onnistuu herättämään muissa tunteita teoksillaan.

Comments Off on Kuinka taide määritellään?